Vodácky klub Dunajčík je samostatné občianske združenie ktoré sa zaoberá rôznymi formami kanoistiky a vodnej turistiky a ďalšími doplnkovými športami, najmä v prírode. Klub poskytuje svojím členom okrem športových aktivít aj spoločenské vyžitie. Klub tradične funguje na princípoch priateľstva, demokracie a rovnosti členov, bez ohľadu na národnosť, sociálny pôvod a vierovyznanie.

Základňou pre činnosť klubu je areál lodenice v Bratislave na Klokočovej ceste na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a Mostom Apollo, v lokalite nazývanej Lido. Okrem miesta na uskladnenie športových lodí, šatní a sociálnych zariadení, lodenica poskytuje členom aj útulnú historickú klubovňu, modernú posilňovňu, saunu a vonkajšie ihrisko na loptové hry.

Ak máte záujem stať sa členom klubu, kontaktujte [email protected]

Výbor klubu

  • Predseda - Branislav Kunc
  • Kapitán - Martin Mišík
  • Tajomníčka - Elena Takáts
  • Pokladník - Peter Klimo
  • Hospodár - Marián Galmiš

Výbor klubu môžete kontaktovať prostredníctvom emailu: [email protected]